ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

•Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

•Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı ders planı için tıklayınız.

•Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


İKTİSAT ANABİLİM DALI

•İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•İktisat Doktora Programı ders planı için tıklayınız.

•Uluslararası İktisat ve Ticaret Politikası Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

•İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

•İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı ders planı için tıklayınız.


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

•İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


İŞLETME ANABİLİM DALI

•İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•İşletme Doktora Programı ders planı için tıklayınız.

•Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Yöneticiler için İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

•Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


MALİYE ANABİLİM DALI

•Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

•Müzik Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

•Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

•Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


SANAT VE TASARIM ANABİLİM DALI

•Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

•Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.

•Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı ders planı için tıklayınız.

•Yerel Yönetimler ve Maliyesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

•Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


TARİH ANABİLİM DALI

•Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

•Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

•Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

•Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.


ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
•Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı ders planı için tıklayınız.