İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2809 sayılı Kanuna Ek madde 170 in eklenmesi ile 20/08/2016 tarihinde kurulmuş ve 07/09/2016 tarihinde 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Madde 170 ile Üniversitemizin bünyesinde kurulan birimler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne de yer verilmiştir.

 

Enstitümüz, 21 anabilim dalı bünyesinde, 9 tezsiz yüksek lisans, 23 tezli yüksek lisans,  5 doktora olmak üzere toplam 37 programda eğitim-öğretime devam etmektedir.